La Riera de TV3

L’Alberto ha participat en el rodatge de 2 capítols de l’última temporada de la sèrie LA RIERA de TV3, com a advocat de la Bibiana.